Đăng nhập| Đăng ký    
Funkid - Cổng Học tập & Giải trí |
Nhí tài năng


“ Trẻ em như hạt giống đem gieo. Hạt giống ấy, khi nảy mầm nó sống khác, khi thành cây, ra hoa, kết trái… nó lại theo một đời sống khác.”

− GS Hồ Ngọc Đại